Instagram Facebook

Resepsjonsløsninger

Vi produserer og monterer unike resepsjonsløsninger, ofte i samarbeid med arkitekt/designer. Resepsjonene tilpasses nøyaktig lokalitetene og produseres i alle materiale. Våre medarbeidere bidrar gjerne med kompetanse og erfaring i designfasen for å optimalisere form og funksjon. Felles for våre resepsjonsløsninger er absolutt ingen kompromiss med hensyn til kvalitet og finnish.

«Unikt tilpasset resepsjon med optimalisert form og funksjon»

Resepsjon