Instagram Facebook

Norwegian Hull Club

Styrerommet i Norwegian Hull Club

Bordet er pusset ned, beiset og lakkert.
Veggene er pålimt skum og trukket med hud.
Vi har restaurert stoler, bord og vegger. Setene har fått ny hud i tilsvarende kvalitet og farge som originalhuden. Vi har restaurert originalhuden i stolryggene med preging.

Norwegian Hull Club