Instagram Facebook

Slettebakken Hovedgrd

Vi er heldige som får bidra til at ærverdige Slettebakken Hovedgård med hovedbygning fra 1783 blir oppgradert. Restaurering av de orginale vinduene samt oppgradering med varevinduer gjør at vinduene fremstår som ny samtidig som vi bevarer det originale håndverket. Varevinduene gir en merkbar endring for beboerne i forhold til isolasjon og energibesparelse.

Måseskjæret
Hovedbygningen fra 1783 ligger omkranset av en flott steinmur...
Måseskjæret
...som innhegner en stor hage av renessansetype.
Måseskjæret
Hovedbygningen har rokokko- og empiredetaljer i dører, vinduer, listverk og beslag.
Måseskjæret
To restaurerte vinduer (til høyre i bildet) er ferdig installert.
Måseskjæret
Et av vinduene i bygget som trenger restaurering og oppgradering med varevindu.
Måseskjæret
Det originale håndverket er bevart, men har nå alle moderne kvaliteter.
Måseskjæret
Gammelt vindu og eldre varevindu som trenger restaurering og oppgradering!
Måseskjæret
Restaurert vindu med samme kvaliteter som nytt og moderne vindu!
Måseskjæret
Varevindu er ekstra vindu med ramme som settes inn.
Måseskjæret
Oppgradering med varevindu er miljøvennlig da man ikke kaster noe!
Måseskjæret
Varevinduene har U-verdier på så lite som 0,98 og sparer beboerne for energilekkasje og strøm.
Måseskjæret
Hovedbygningen som ble fredet i 1927 står foran flere vedlikeholds- og utbedringsprosjekter.