Instagram Facebook

Ny daglig leder fra 1.8.2018


Walløe & Nilsens sin grunder og daglig leder, Anders K. Walløe tar ett års permisjon hvor han skal bryne seg på nye utfordringer som daglig leder i svømmeklubben Delfana. Anders har gjennom mange år vært engasjert på ulike måter i svømmemiljøet både som aktiv utøver, trener og i styrer. Han har et brennende hjerte for idretten og et ønske om å bidra, og da muligheten bød seg takket han ja til stillingen som daglig leder i Delfana .

Anders K. Walløe vil tiltre i ny stilling fra 1.8.2018. Vår kollega og medeier Sindre Tellevik blir konstituert daglig leder, men det blir lagt til rette for en glidende overgang fra nå og frem til 1.8.2018
 
Sindre har gjennom mange år i lederposisjon vist at han er rett mann til å lede Walløe & Nilsens sin ferd videre med stø kurs. Bedriften skal videreføre samme visjoner og verdier som har blitt bygget opp gjennom mange år og skal fremstå på samme måte som i dag.

Anders fortsetter i vervet som styrets leder. Han skal arbeide 1 dag i uken med administrative oppgaver, og han vil være tilgjengelig som sparringspartner for Sindre.

 

Anders K. Walløe og Sindre Tellevik